Конфиденциалдуу саясат

Жасалма акчалардын чыгышына тоскоол кылуучу Европалык борбордук банкынын уюмунун (CBCDG) тобу сиздин жеке маалыматтарыңыздын конфиденциалдуулугун кепилдебейт. CBCDG тобу бул веб-сайт аркылуу алынган маалыматты чогултуп, сатып же изилдөөгө эч кандай чараларды жасабайт. Бирок, төмөндө келтирилген артыкчылыктарга көңүл буруңуз.

Веб-сайтка кирген убакта, биз сиздин веб-сайтка кирген убактыңыз боюнча маалыматты бир аз убакытка сактап турабыз.

Жасалма акчалардын чыгышына тоскоол кылуучу Европалык борбордук банкынын уюмунун (CBCDG) тобу веб-сайтка кирүүчүлөрдүн ишин изилдебейт. CBCDG тобу сиз Интернетке байланышканыңыз жөнүндө маалыматты автоматикалуу кандайдыр бир убакытка сактап турат, сиз биздин веб-сайтка кирген убакта, анын максаты - системага байкоо жүргүзүү жана колдонуучуларга анализ жасоо. Бул маалымат тɵмɵндɵгү элементтерди камтыйт:

  • биздин сайтка кирген күн жана убактысы
  • сиз кирген сайттардын беттери
  • браузердин түрү (мисалы Internet Explorer) жана сайтка кирүүдө колдонулган операциялык система.
  • ИП (Интернет Протоколу) дареги, биз жеке колдонуучулардын бул дарек (IP-дареги- бул сайттан сайтка кирип жаткан убакта, сиздин компьютер автоматикалуу бул сайттарды дарегин сактап калат) аркылуу алардын жеке маалыматтары менен байланыштуу эч кандай аракеттерди жасабайбыз.

Качан баардык маалыматтар статистикалык максат менен анализденип бүткөндөн кийин жок болот. CBCDG тобу ɵзүнүн кызматтарын кепилдɵɵ максатында бир сессиялык “cookies” маалыматтарын колдонот. (cookie – бул сиздин компьютериңизде автоматикалуу пайда боло турган файл. Бул файл, сиздин кирген веб-сайттарыңыз жөнүндө маалыматты компьютердин эсине сактап калат.) 

Cookie файлдары браузер жабылганда же компьютер кайра жүктɵлгɵндɵ ɵчүп кетет. 

Эгерде сиз өзүңүздүн атыңызды жана башка маалыматтарды да жиберсеңиз, анда CBCDG тобу сиз менен байланышууга мүмкүнчүлүк алат. Кээ бир гана чектелген учурларда, мисалы мыйзамдын талабына ылайык, биз жиберилген маалыматтарды мыйзамдын талаптары боюнча караштыра алабыз.

Эске салып кетчү нерсе, электрондук каттар биздин сайта шифрленген эмес жана электрондук каттардын характеристикалары бул веб-сайтта коддолгон эмес, ошондуктан башкалар тарабынан окулуп калуу коркунучу бар.

Биз маалыматтарды кандай колдонобуз

CBCDG тобу сиз тарабынан караштырылган жана сиз жиберген кошумча маалыматты - веб-беттерге болгон суранычтарды баалоо үчүн, веб-сайтты жакшыртууга болгон сунуштар жана веб-сайтка кирүүчүлөрдүн талаптарына жооп берүү максатында колдонууга мүмкүнчүлүгү бар.

Эскертип кетүүчү нерсе, баардык жиберилген суроолор, комментарийлер жана башка маалыматтар көп убакытка сактала бербейт, ошол үчүн бизге жиберилген маалымат CBCDG тобунда дайыма сакталып калуусу үчүн электрондук дарекке же кагаз түрүндө жиберилүүсү зарыл.

Веб-сайттын коопсуздугу

Биздин сайттын коопсуздугу жана баардык окурмандардын кирүүсүнө жол берүү максатында, CBCDG тобу сырт жактан сайттагы маалыматтарды алмаштырып же кандайдыр бир башка терс натыйжаларга алып келүүчү аракеттерди байкоо максатында атайын компьютердик программаларды колдонот.

Сырткы шилтемелер

Бул сайт башка сайттар менен байланышууга атайын шилтемелерди камтыйт. CBCDG тобу башка веб-сайттардын камтыган жеке маалыматтары жана мазмуну үчүн жооптуу эмес.

Веб-сайт боюнча биз менен кандайча байланышсаңыз болот

Эгерде биздин веб-сайтка байланыштуу маалыматыңыздын колдонулушу боюнча сурооңуз болсо, CBCDG тобу жөнүндө конфиденциалдуу жана тоолук маалымат алгыңыз келсе анда төмөнкү электрондук дарек менен CBCDG байланышсаңыз болот.