Privacybeleid

De Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) streeft er te allen tijde naar de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te bewaren. De CBCDG doet niet aan verzameling, verkoop, uitwisseling of onthulling op enigerlei andere wijze of gebruik van via deze website verkregen gegevens, behalve uitsluitend op de hieronder beschreven wijze. 

Gegevens die wij verzamelen en tijdelijk opslaan wanneer u de website bezoekt

De CBCDG volgt bezoekers aan onze website niet. De CBCDG verzamelt de gegevens over uw internetverbinding wanneer u onze website bezoekt automatisch en slaat deze tijdelijk op, maar uitsluitend om algemene gebruikspatronen te kunnen analyseren en het gebruikelijke systeemonderhoud uit te kunnen voeren. Deze gegevens zijn de volgende:

  • de datum en het tijdstip dat u onze site bezoekt;
  • die pagina’s die u bezoekt;
  • het voor het bezoek aan onze site gebruikte type browser (bijvoorbeeld Internet Explorer) en bestuursysteem;
  • het IP (Internet Protocol)-adres (een IP-adres is een getal dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het internet surft) van waar u onze site bezoekt – wij doen geen poging deze gegevens te koppelen aan de identiteit van individuele gebruikers.

Wanneer de bovenstaande gegevens eenmaal – voor statistische doeleinden - zijn geanalyseerd, worden zij verwijderd. De CBCDG maakt gebruik van "one-session"- cookies om zijn diensten veilig te stellen. (Een cookie is een item dat door een website in een bestand op uw harde schijf wordt geplaatst, waardoor deze website uw gebruik van de website kan volgen, over het algemeen zonder dat u daarvan op de hoogte bent.) De cookie wordt verwijderd zodra de browser wordt gesloten of de pc wordt herstart.

Door verder te browsen op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Wanneer u uw naam en andere gegevens verstrekt, zal de CBCDG de gegevens bewaren om uw verzoek of vraag om inlichtingen te kunnen verwerken. Onder beperkte omstandigheden (zoals een verzoek dat voortvloeit uit een gerechtelijk bevel) zouden wij door de wet verplicht kunnen worden door u verstrekte gegevens te onthullen.

Let wel: e-mailverkeer is niet noodzakelijkerwijze beveiligd tegen onderschepping, en e-mailkenmerken op deze website zijn niet versleuteld (“encrypted”).

Hoe wij de gegevens gebruiken

De CBCDG gebruikt de gegevens – zowel de gegevens die automatisch worden verzameld als de extra gegevens die u wellicht zelf verstrekt – om het aantal verzoeken voor specifieke webpagina’s te meten, om de website te verbeteren en om tegemoet te kunnen komen aan gebruikersbehoeften en verzoeken om inlichtingen. 

Hoewel de vragen, opmerkingen en andere berichten die wij ontvangen over het algemeen niet als permanente bestanden worden opgeslagen, dient u wel te beseffen dat het mogelijk is dat een e-mailboodschap (zowel elektronisch als op papier) die wij ontvangen deel zou kunnen gaan uitmaken van een permanent bestand van de CBCDG. 

Veiligheid van de website

Met het oog op de veiligheid van onze website en om ervoor te zorgen dat de site voor alle gebruikers beschikbaar blijft, maakt de CBCDG gebruik van software-programma’s om het netwerkverkeer te controleren om zo ongeoorloofde pogingen om gegevens te uploaden of te wijzigen, of op enigerlei andere wijze schade toe te brengen, vast te stellen. 

Externe links

Deze website bevat links naar andere sites. De CBCDG is niet verantwoordelijk voor de privacyprocedures of inhoud van zulke websites. 

Hoe u met ons contact op kunt nemen over de website

Als u een vraag heeft over de wijze waarop in verband met deze website uw gegevens worden gebruikt of over het privacybeleid en de gegevensprocedures van de CBCDG, kunt u een e-mail sturen aan de CBCDG.