Integritetspolicy

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) åtar sig att skydda dina personuppgifter. Uppgifter som kommer in genom denna webbplats varken sparas, säljs, utbyts, lämnas ut eller används av CBCDG, förutom i de fall som nämns nedan.

Uppgifter som vi samlar in och som vi tillfälligt lagrar när du besöker webbplatsen

CBCDG spårar inte besökare till webbplatsen. När du besöker webbplatsen samlar CBCDG automatiskt in uppgifter om din Internetanslutning och lagrar dessa tillfälligt. Det görs endast för att analysera de allmänna användarmönstren och för att kunna utföra rutinunderhåll av systemet. Detta gäller bland annat följande uppgifter

  • dagen och tiden då du besöker webbplatsen
  • vilka sidor du besöker
  • vilken sökmotor (t.ex. Internet Explorer) och vilket operativsystem som du använder vid besöket
  • den IP-adress (IP är en förkortning av Internet Protocol och en IP-adress är det nummer som din dator automatiskt tilldelas när du surfar på nätet) du använder vid besöket – vi kopplar inte samman dessa uppgifter med individuella besökares identiteter.

Så snart ovannämnda uppgifter har analyserats för statistiska ändamål raderas de. CBCDG använder tillfälliga ”cookies”  för att upprätthålla säkerhet och service. En “cookie” är en fil som lagras på din hårddisk när du besöker en webbplats och som gör att denna kan följa din användning av webbplatsen, vanligtvis utan att du vet om det. Cookies raderas när du stänger din webbläsare eller startar om din dator.

Om du fortsätter att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies.

Uppger du ditt namn eller andra uppgifter sparar CBCDG dessa uppgifter under hanteringen av din begäran eller förfrågan. Under särskilda omständigheter, såsom som vid ett domstolsbeslut, kan vi enligt lag behöva lämna ut uppgifter som du lämnar.

Notera att e-postmeddelanden inte nödvändigtvis är skyddade mot intrång samt att e-postfunktionerna på denna webbplats inte är krypterade.

Hur vi använder uppgifterna

CBCDG använder uppgifterna – såväl sådana uppgifter som samlas in automatiskt som övriga uppgifter som du lämnar – för att kunna bedöma hur ofta individuella webbsidor besöks samt för kunna förbättra webbplatsen och uppfylla våra användares behov och förfrågningar.

Även om frågor, kommentarer och övrig kommunikation som vi tar emot i allmänhet inte sparas permanent ber vi dig att observera att de brev, såväl elektroniska som pappersbaserade, som vi tar emot eventuellt kan komma att ingå i CBCDG:s permanenta arkiv.

Skydd av webbplatsen

För att skydda webbplatsen och för att trygga att den även fortsättningsvis är tillgänglig för alla användare använder CBCDG programvaror som följer nätverkstrafiken för att kunna identifiera otillåtna försök att ladda upp eller ändra information eller i övrigt orsaka skadegörelse på webbplatsen.

Externa länkar

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. CBCDG ansvarar inte för dessa webbplatsers innehåll eller deras användning av personuppgifter.

Hur du kontaktar oss angående webbplatsen

Om du har några frågor om hur dina uppgifter används av webbplatsen eller om CBCDG:s integritetspolicy, mejla till CBCDG.