EUR
euro
Officiell bank eller ansvarig myndighet

Europeiska centralbanken

Länder
Andorra
Belgien
Cypern
Estland
Finland
Frankrike
Franska Guyana
Franska Syd- och Antarktisterritorierna
Grekland
Guadeloupe
Irland
Italien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta
Martinique
Mayotte
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Portugal
Réunion
Saint Pierre och Miquelon
San Marino
Slovakien
Slovenien
Spanien
Tyskland
Vatikanstaten
Österrike
Språk
bulgariska
danska
engelska
estniska
finska
franska
grekiska
iriska
italienska
kroatiska
lettiska
litauiska
maltesiska
nederländska
polska
portugisiska
rumänska
slovakiska
slovenska
spanska
svenska
tjeckiska
tyska
ungerska
Allmän information om reproducering av sedlar

Det är ett brott att vanställa denna valuta.

Reproduktioner av valutan får inte visas i sammanhang där detta kan väcka anstöt, t.ex. som del av material med pornografiskt eller våldsamt innehåll. Reproduktioner är också förbjudna om de bryter mot de regler om upphovsrätt som gäller för eurosedlar.

I artikel 1 i riktlinje ECB/2003/5 fastställs kriterierna för otillåtna reproduktioner och i artikel 2 i beslut ECB/2013/10 fastställs kriterierna för olagliga reproduktioner. Sådana reproduktioner av eurosedlar är i princip inte tillåtna. I artikel 2.3 i beslutet anges kraven för lagliga reproduktioner och sådana man inte behöver begära tillstånd för. För fall som inte uppfyller dessa kriterier måste man söka bekräftelse på att reglerna för reproducering följs.

Reproducering i tryckta medier

Det finns vissa begränsningar: Begränsningar vad gäller storlek beror t.ex. på om reproduktionen är en- eller tvåsidig. I allmänhet ska reglerna i beslut ECB/2013/10 och riktlinje ECB/2003/5 följas för att reproduktionen ska vara laglig.

Reproducering i elektroniska medier

När det gäller digitala bilder som allmänheten kan få tillgång till får en sedel reproduceras om båda dessa kriterier uppfylls:

  • Bildens upplösning är 72 dpi eller mindre.
  • Ordet SPECIMEN trycks snett över reproduktionen i en kontrasterande färg, längden på ordet SPECIMEN är minst 75 % av reproduktionens längd och bokstävernas höjd minst 15 % av reproduktionens bredd.