EUR
euro
Banca sau autoritatea responsabilă

Banca Centrală Europeană

Ţară
Andorra
Austria
Belgia
Cipru
Estonia
Finlanda
Franţa
Germania
Grecia
Guadelupa
Guyana Franceză
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Martinica
Mayotte
Monaco
Muntenegru
Portugalia
Réunion
Saint Pierre şi Miquelon
San Marino
Sfântul Scaun – Vatican
Slovacia
Slovenia
Spania
Teritoriile Australe şi Antarctice Franceze
Ţările de Jos
Limbă
bulgară
cehă
croată
daneză
engleză
estonă
finlandeză
franceză
germană
greacă
irlandeză
italiană
letonă
lituaniană
maghiară
malteză
olandeză
polonă
portugheză
slovacă
slovenă
spaniolă
suedeză
Informaţii generale privind reproducerea bancnotelor

Alterarea imaginii acestei monede este ilegală.

Reproducerile acestei monede nu trebuie să apară într-un context ofensator (de exemplu, în materiale cu caracter pornografic sau violent). De asemenea, reproducerile sunt interzise în măsura în care aduc atingere normelor privind drepturile de autor aplicabile bancnotelor euro.

Articolul 1 din Orientarea BCE/2003/5 defineşte reproducerile neconforme, iar articolul 2 din Decizia BCE/2013/10 stabileşte criteriile aplicabile reproducerilor ilegale ale bancnotelor euro. În principiu, astfel de reproduceri ale bancnotelor euro nu sunt permise. Articolul 2 alineatul (3) din decizie stabileşte criteriile pe care trebuie să le îndeplinească reproducerile considerate legale şi pentru care nu este prevăzută o autorizare. În cazul în care nu se îndeplinesc criteriile respective, este necesară solicitarea unei confirmări a respectării normelor de reproducere.

Reproducerea pe suporturi tipărite

Există unele limitări. Limitările privind dimensiunea depind, de exemplu, de faptul că reproducerea are o faţă sau două feţe. În general, pentru ca reproducerea să fie legală, aceasta trebuie să respecte normele prevăzute de Decizia BCE/2013/10 şi de Orientarea BCE/2003/5.

Reproducerea pe suporturi electronice

Reproducerile digitale accesibile publicului trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiţii:

  • Rezoluţia imaginii trebuie să fie de maxim 72 dpi.
  • Cuvântul „SPECIMEN” este tipărit în diagonală peste reproducere, într-o culoare care contrastează cu culoarea principală a reproducerii. Lungimea cuvântului „SPECIMEN” trebuie să fie de cel puţin 75% din lungimea reproducerii, iar înălţimea caracterelor de cel puţin 15% din lăţimea reproducerii.