EUR
Euro
Ansvarlig myndighed

Den Europæiske Centralbank

Lande
Andorra
Belgien
Cypern
De franske besiddelser i det sydlige Indiske Ocean og Antarktis
Estland
Finland
Frankrig
Fransk Guyana
Grækenland
Guadeloupe
Holland
Irland
Italien
Letland
Litauen
Luxembourg
Malta
Martinique
Mayotte
Monaco
Montenegro
Portugal
Réunion
Saint Pierre & Miquelon
San Marino
Slovakiet
Slovenien
Spanien
Tyskland
Vatikanstaten
Østrig
Sprog
Kroatisk
bulgarsk
dansk
engelsk
estisk
finsk
fransk
græsk
hollandsk
irsk
italiensk
lettisk
litauisk
maltesisk
polsk
portugisisk
rumænsk
slovakisk
slovensk
spansk
svensk
tjekkisk
tysk
ungarsk
Generelt om gengivelse af pengesedler

Det er strafbart at ændre på euroens udseende.

Eurosedler må ikke gengives i en sammenhæng, der kan virke krænkende (som fx del af pornografisk eller voldeligt materiale). Gengivelser er ligeledes forbudte, hvis de krænker ophavsretten til eurosedlerne.

I artikel 1 i retningslinje ECB/2003/5 opstilles kriterierne for ikke-tilladte gengivelser, og i artikel 2 i afgørelse ECB/2013/10 opstilles kriterierne for ulovlig gengivelse af eurosedler. I princippet er denne form for gengivelse af eurosedler ikke lovlig. I artikel 2, stk. 3, i afgørelsen opstilles kriterierne for lovlige gengivelser, og hvor det ikke er nødvendigt med en tilladelse. For gengivelser, der ikke opfylder disse kriterier, er det nødvendigt først at få dispensation.

Trykt gengivelse

Der er visse begrænsninger. Begrænsninger vedrørende størrelse er fx afhængig af, om gengivelsen er trykt på én eller begge sider. For at en gengivelse er lovlig, skal bestemmelserne i afgørelse ECB/2013/10 og retningslinje ECB/2003/5 normalt være opfyldt.

Elektronisk gengivelse

For offentligt tilgængelige digitalbilleder gælder, at en pengeseddel må gengives, hvis mindst et af følgende kriterier er opfyldt:

  • Opløsningen overstiger ikke 72 dpi.
  • Ordet SPECIMEN er trykt diagonalt henover gengivelsen i en kontrasterende farve. Længden af ordet SPECIMEN skal udgøre mindst 75 pct. af gengivelsens længde, og højden af ordet SPECIMEN skal udgøre mindst 15 pct. af gengivelsens bredde.