$
USD
amerikanske dollar
Ansvarlig myndighed

Federal Reserve Board

Lande
USA
Sprog
engelsk
Kontakt

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Generelt om gengivelse af pengesedler

Loven om detektering af forfalskninger af 1992 (Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550), § 411, afsnit 31, som er en del af den officielle samling af forbundslove, tillader brugen af amerikanske pengesedler som farveillustrationer, forudsat at:

  1. illustrationen er mindre end 75 pct. eller større end 150 pct. af de(n) illustrerede del(e) lineært målt
  2. der kun er trykt på den ene side
  3. alle negativer, trykplader, positiver, digitale lagermedier, grafikfiler, magnetiske medier, medier til optisk lagring og andet udstyr til at fremstille illustrationen, der indeholder hele eller dele af illustrationen, tilintetgøres, og/eller slettes eller fjernes efter endt brug.
Trykt gengivelse

Gengivelse i reklameøjemed:
I henhold til § 475, kapitel 25, afsnit 18, del I, i US Code [om efterligning af obligationer eller værdipapirer; reklamer] idømmes enhver, som designer, graverer, trykker, fremstiller eller skaber eller sætter i omløb, udgiver, distribuerer eller anvender et forretningskort, et opslag, en plakat, en brochure, en løbeseddel eller en annonce, som ligner amerikanske obligationer eller værdipapirer, udstedt i henhold til eller med tilladelse ifølge lov vedtaget af Kongressen, eller som skriver, trykker eller på anden måde indprenter et forretningskort eller en notits, annonce eller reklame på eller fastgør sådanne til et sådant amerikansk instrument, en obligation, et værdipapir eller en mønt, bødestraf i medfør af dette kapitel.