$
USD
amerikanske dollar
Ansvarlig myndighed

Federal Reserve Board

Lande
USA
Sprog
engelsk
Kontakt

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Fax: +1 202 872 7533
E-mail: uscurrency@frb.gov

Generelt om gengivelse af pengesedler

Den amerikanske lov om afsløring af falskmøntneri (Counterfeit Detection Act of 1992, Public Law 102-550, Section 411, Title 31 of the Code of Federal Regulations) tillader farveillustrationer af USA's valuta, såfremt:

1.    Illustrationen er mindre end 75 pct. eller større end 150 pct. af de(n) illustrerede del(e) lineært målt.

2.    Illustrationen er kun trykt på den ene side.

3.    Alle negativer, trykplader, positiver, digitale lagermedier, grafikfiler, magnetiske medier, medier til optisk lagring og andet udstyr til at fremstille illustrationen, der indeholder hele eller dele af illustrationen, tilintetgøres, og/eller slettes eller fjernes efter endt brug.

 

Trykt gengivelse

Reproduktion til reklameformål:

I henhold til Section 475, Chapter 25, Title 18, Part I of the US Code [om gengivelse af obligationer eller værdipapirer; reklamer] pålægges enhver, som formgiver, graverer, trykker, fremstiller eller skaber, eller sætter i omløb, udgiver, distribuerer, cirkulerer eller anvender visitkort, meddelelser, plakater, brochurer, flyveblade eller reklamer, som ligner eller har lighedspunkter med amerikanske obligationer eller værdipapirer, som er udstedt eller godkendt i henhold til en lov vedtaget af kongressen, eller som skriver, trykker eller på anden måde præger eller fastgør et visitkort, meddelelse eller annonce, eller nogen form for meddelelse eller reklame på et sådant amerikansk instrument, obligation, værdipapir eller mønt, en bøde.