eur
euro
Nazwa banku lub właściwego organu

Europejski Bank Centralny

Kraje
Andora
Austria
Belgia
Cypr
Czarnogóra
Estonia
Finlandia
Francja
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne
Grecja
Gujana Francuska
Gwadelupa
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Majotta
Malta
Martynika
Monako
Niemcy
Portugalia
Réunion
Saint Pierre i Miquelon
San Marino
Słowacja
Słowenia
Watykan
Włochy
Łotwa
Języki
angielski
bułgarski
chorwacki
czeski
duński
estoński
fiński
francuski
grecki
hiszpański
irlandzki
litewski
maltański
niderlandzki
niemiecki
polski
portugalski
rumuński
szwedzki
słowacki
słoweński
węgierski
włoski
łotewski
Ogólne informacje na temat reprodukowania banknotów

Niszczenie tej waluty jest przestępstwem.

Reprodukcji banknotów euro nie wolno umieszczać w kontekście, który mógłby obrazić czyjeś uczucia (np. w materiałach pornograficznych lub ukazujących przemoc). Zabronione jest również reprodukowanie banknotów z naruszeniem związanych z nimi praw autorskich.

W art. 1 wytycznych EBC/2003/5 określono kryteria uznania reprodukcji banknotu euro za niedozwoloną, zaś w art. 2 decyzji EBC/2013/10 – kryteria uznania jej za nielegalną. Takich reprodukcji banknotów euro z zasady nie wolno wykonywać. Kryteria legalności reprodukcji są określone w art. 2 ust. 3 decyzji. Reprodukcja spełniająca te kryteria nie wymaga wcześniejszej zgody, natomiast w przypadku reprodukcji, która ich nie spełnia, należy uzyskać potwierdzenie, że jest ona zgodna z przepisami.

Reprodukcja drukiem

Obowiązują pewne ograniczenia. Ograniczenia dotyczące rozmiaru reprodukcji uzależnione są m.in. od tego, czy jest ona jedno- czy dwustronna. Ogólnie warunkiem uznania reprodukcji za zgodną z prawem jest spełnienie przez nią zasad określonych w decyzji EBC/2013/10 oraz w wytycznych EBC/2003/5.

Reprodukcja elektroniczna

W przypadku dostępnych publicznie wizerunków cyfrowych reprodukcja banknotu jest dozwolona, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

  • rozdzielczość obrazu nie przekracza 72 dpi;
  • na reprodukcji nadrukowane jest ukośnie słowo „SPECIMEN” w kontrastującym kolorze. Długość tego słowa musi stanowić co najmniej 75% długości reprodukcji, a wysokość liter – co najmniej 15% jej szerokości.