Дайыма берилүүчү суроолор

CDS

Көпчүлүк мамлекеттер бул суроону мыйзамдуу түрдө караштарып, сатып алуу боюнча рекомендацияларды жана импортко болгон чектөөлөрдү караштырышат. Көптөгөн мамлекеттердин аткаруучу органдары бул суроону деталдуу караштыруу үчүн чогулуштарды өткөрүүсү зарыл.

Банкноттордун коопсуздугу атайын коргоочу чаралардын комплекси жана коомчулуктун чыныгы акча белгилери жөнүндө маалымдуулугунун жардамы менен жүргүзүлөт. Уюмдардын ар кандай мамлекеттердеги эмиссиялары үчүн жооп берген атайын программалары болот жана алар жасалма акчалардын пайда болушуна тоскоолдук кылышат. Бул уюмдар чыгарыла турган банкноттордун өзгө коргоочу чараларды кабыл алышат. CDS коргоочу бир чара болуп эсептелет, анткени аны электрондук жасалгалоолордо колдонушат.

Жасалма акчаларды басып чыгарууда колдонулуучу жеке компьютерлердин жана санариптик технологиялар ар бир мамлекетте ар кандай болот. Бүгүнкү күндө колдонулуп жүргөн эң алдынкы технологиялар мурдагыга караганда көп жеңилдиктерге алып келет. CBCDG тобу санариптик технологиялардын колдонулушуна каршылык көрсөтүү жана ошол эле убакта валюталардын коопсуздугун сактоо иш чараларын аткарып жатат.

Алдынкы жана белгилүү компьютер программаларын иштеп чыгаруучулар, жасалма акчалардан жабыркаган керектөөчүлөр бар экенин ырасташып, CDS системасын өз ыктыярлары менен кабыл алышкан.

Керектөөчүлөр CDS колдонгон компьютердик программалардан эч кандай деле айырмачылыктарды байкашпайт. CBCDG тобунун өкүлдөрү программаларды иштеп чыгуучулардын компьютердик программалары аларга таасир тийберин далилдешип турат.

Жок. CDS жасалма банкнотторду басып чыгарууда жеке компьютерлердин жана санариптик технолгиялардын колдонулушуна каршылык көрсөтүү үчүн гана түзүлгөн. CDS системасы жеке компьютерлердин жана санариптик технологияларынын колдонулушуна көзөмөл салбайт. Жасалган сыноолор көз- каранды эмес колдонуучулар CDS системасынын негизинде CDS конфиденцианалдуулук укугун баары бир бузбайт.

The counterfeit deterrence system (CDS) жасалма акчалардын жасалышына жол бербеген технологиялар жана жеке компьютерлер менен санариптик тенологиялардын да колдонулушуна каршылык көрсөтөт. Бул система жасалма банкноттордун пайда болушуна жана жарандар менен бизнесмендердин жабыркоосуна тоскоолдук кылат.

CBCDG

CBCDG тобу тарабынан колдоого алынган жасалма акчалардын жасалышына жол бербеген технологиялар, санариптик техникаларынын да колдонулушуна каршылык көрсөтөт жана бизнесмен менен жарандардын жабыркоосуна алып келбөөгө аракеттенет.

Жасалма акчаларды чыгаруу бул криминалдуу иш болуп саналат. Жасалма акчалардын эч кандай баалуулугу жок.

Коом экономикалык жоготтууга учурап жаткан маалда, жасалма акчаларды басып чыгаруу негизинен чектелген, бирок баары бир мындай көрүнүштөн жабыркагандар булар - бизнесмендер жана жөнөкөй жарандар. Анткени эч ким жасалма акчалардан жабыркагандарга төлөп бербейт. Ошол эле убакта акча белгилерин жасалгалоо төлөө системасын да жабыркоого алып барат жана коомчулуктун накта расчет келишимдердин убагында шектенүүгө жана ишенбөөгө алып келет.

Жөнөкөй жарандардын жана бизнесмендердин жасалма акчалардан жабыркоосун чектетүү максатында борбордук банктар жасалма акчалардан коргоолонгон банкнотторун жана жакшыртылган дизайнын чыгырышып, коомчулук арасында ар кандай үйрөтүүчү сабактарды жүргүзүшөт.

Жасалма акчалардын чыгышына тоскоол кылуучу Европалык борбордук банкынын уюму – бул 32 борбордук банкттардан турган банкноттордун басып чыгарылышына жооп берүүчү уюм жана G10 тобунун борбодук банктардын талабы боюнча түзүлгөн. Бул уюмдун негизги максаты –жасалма банкноттордун чыгышына алып келе турган опузаларын алдын ала алуу жана бул суроону караштырган башкаруучуларга чечим табууда көмөк көрсөтөт.

CBCDG тобу жасалма валютаны чыгарууда колдонулуучу санариптик жана компьютердик жабдууларды колдойт жана таркатат.

32 банкттар төмөнкү 31 мамлекеттерге тиешелүү: Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Кипр, Чехия, Эстония, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Жапон, Люксембург, Мальта, Нидерланд, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Түркия, Бириккен Королевствосу, АКШ. Европалык Борбордук Банкы дагы мүчөсү болуп эсептелет.

Төмөндөгү 11 мамлекеттердин банк башчылары G10 тобуна киришет: Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Нидерланд, Швеция, Швейцария, Бириккен Королевтсвосу, Америка Кошмо Штаттары.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.