Mistoqsijiet li jsiru sikwit

CDS

Għadd ta’ pajjiżi qegħdin jikkunsidraw li jdaħħlu leġiżlazzjoni, preferenzi tal-akkwist u restrizzjonijiet fuq l-importazzjoni. Il-korpi leġiżlattivi tal-pajjiżi differenti għandhom jiġu kkonsultati għal iżjed tagħrif.

Is-sigurtà tal-karti tal-flus tinkiseb permezz ta’ saffi ta’ karatteristiċi ta’ sigurtà komplementari. Il-pubbliku min-naħa tiegħu jista’ jiċċekkja l-karatteristiċi viżibbli ta’ sigurtà. F’kull pajjiż, l-awtorità li toħroġ il-flus għandha programm biex tiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni u hija responsabbli biex tagħżel is-sett ta’ karatteristiċi ta’ sigurtà l-iżjed adattati għall-karti tal-flus tagħha. Is-CDS hija waħda mis-saffi ta’ protezzjoni li l-awtoritajiet li joħorġu l-flus jistgħu jużaw biex jiskoraġġixxu l-falsifikazzjoni diġitali.

Għalkemm l-użu ta’ kompjuters personali u apparat tax-xbihat diġitali għall-falsifikazzjoni tal-flus ivarja minn pajjiż għal ieħor, illum il-falsifikazzjoni saret iktar faċli mill-imgħoddi minħabba l-avvanzi teknoloġiċi. Filwaqt li l-livelli ġenerali tal-falsifikazzjoni għadhom baxxi, is-CBCDG jaħdem kemm biex jiskoraġġixxi l-użu tat-teknoloġija diġitali għall-falsifikazzjoni tal-flus kif ukoll biex iħares is-sigurtà tal-flus.

Il-manifatturi ewlenin tal-ħardwer u s-softwer adottaw is-CDS minn jeddhom għaliex għarfu l-ħsara li l-flus foloz jistgħu jagħmlu lill-klijenti tagħhom u lill-pubbliku ġenerali.

Il-konsumaturi m’huma se jaraw ebda differenza fit-tħaddim ta’ prodotti tal-kompjuters personali li jkunu mgħammra bis-CDS. Ir-rappreżentanti tas-CBCDG jaħdmu mal-manifatturi tal-ħardwer u s-softwer biex jiżguraw li ma jkun hemm ebda impatt perċettibbli fuq it-tħaddim tal-prodotti tagħhom.

Le. Is-CDS ġiet żviluppata biss biex ma tippermettix li kompjuters personali u apparat tax-xbihat diġitali jirriproduċu karti tal-flus mingħajr awtorizzazzjoni. Is-CDS ma żżommx rekord ta’ kif jintużaw il-kompjuters personali jew l-apparat tax-xbihat diġitali. Saru testijiet indipendenti fuq is-CDS minn terzi li jikkonfermaw li s-CDS bl-ebda mod ma taffettwa l-privatezza tal-individwi.

Is-sistema li tiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni tal-flus (counterfeit deterrence system – CDS) tikkonsisti f’teknoloġiji kontra l-falsifikazzjoni li ma jħallux il-kompjuters personali u l-apparat tax-xbihat diġitali jikkupjaw jew jirriproduċu x-xbieha ta’ karta tal-flus protetta. Is-sistema ma tippermettix ir-riproduzzjoni mhux awtorizzata ta’ karti tal-flus u tħares l-individwi u n-negozji mit-telf li jġarrbu minħabba l-flus foloz.

CBCDG

It-teknoloġiji kontra l-falsifikazzjoni sostnuti mis-CBCDG jiskoraġġixxu l-falsifikazzjoni diġitali u jfixklu l-produzzjoni tal-karti tal-flus foloz sabiex inaqqsu t-telf tal-individwi u n-negozji.

Il-falsifikazzjoni tal-flus hija reat. Il-karti tal-flus foloz m’għandhomx valur.

Filwaqt li t-telf ekonomiku totali għas-soċjetà huwa ġeneralment limitat, il-vittmi li jġarrbu l-ikbar ħsara huma l-individwi u n-negozji li jitwikkew bi flus foloz, minħabba li ħadd ma jirrimborża ’l dawk li jilqgħu karti tal-flus foloz. Il-falsifikazzjoni tal-flus tista’ wkoll ittellef il-fiduċja fis-sistema tal-ħlas, għax il-pubbliku jibda jħossu inċert jekk għandux jaċċetta flus kontanti għat-tranżazzjonijiet.

Il-banek ċentrali jiskoraġġixxu l-falsifikazzjoni billi jiddisinjaw u joħorġu karti tal-flus protetti sew, u billi jedukaw il-pubbliku dwarhom sabiex jillimitaw it-telf li jistgħu jġarrbu l-individwi u n-negozji minħabba l-flus foloz.

Il-grupp maħtur mill-banek ċentrali biex jiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni tal-flus (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) huwa grupp ta’ 32 bank ċentrali u awtorità tal-istampar tal-karti tal-flus li twaqqaf bix-xewqa tal-Gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G10. Il-kompitu tiegħu huwa li jinvestiga t-theddidiet ġodda komuni għas-sigurtà tal-karti tal-flus u li jipproponi soluzzjonijiet biex jiġu implimentati mill-awtoritajiet li joħorġu l-flus.

Is-CBCDG isostni u jħaddem teknoloġiji li jiskoraġġixxu l-użu ta’ apparat diġitali għall-falsifikazzjoni tal-flus.

It-32 bank ċentrali mseħbin fil-grupp jiġu minn dawn il-31 pajjiż: l-Awstralja, l-Awstrija, il-Belġju, il-Bulgarija, Ċipru, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġappun, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Istati Uniti, l-Isvezja, l-Isvizzera, l-Italja, il-Kanada, il-Lussemburgu, Malta, in-Norveġja, l-Olanda, il-Polonja, il-Portugall, ir-Renju Unit, ir-Repubblika Ċeka, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, it-Turkija u l-Ungerija. Il-Bank Ċentrali Ewropew huwa membru wkoll.

Il-Gvernaturi tal-G10 jirrappreżentaw il-banek ċentrali ta’ dawn il-11-il pajjiż: il-Belġju, Franza, il-Ġappun, il-Ġermanja, l-Istati Uniti, l-Isvezja, l-Isvizzera, l-Italja, il-Kanada, l-Olanda u r-Renju Unit.

Anti-counterfeiting technologies supported by the CBCDG deter digital counterfeiting and, by preventing the production of counterfeit banknotes, reduce the losses to any individuals and businesses that might receive them.  

The counterfeiting of currency is a crime. Counterfeit banknotes have no value.

While the overall economic losses to society are generally limited, the victims who suffer the most harm are individuals and businesses that receive counterfeit currency, because no one reimburses those who accept counterfeit notes. Counterfeiting currency can also undermine confidence in the payment system, making the public uncertain about accepting cash for transactions.   

Central banks deter counterfeiting by designing and issuing well-protected banknotes, and educating the public about them, to limit the losses that individuals and businesses can suffer from accepting counterfeit currency.