Aħbarijiet

Bi tweġiba għat-theddida mill-użu ta’ kompjuters personali u apparat tax-xbihat diġitali, li kulma jmur qiegħed jiżdied fil-falsifikazzjoni tal-karti tal-flus, il-Gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G10 f’Mejju 2000 awtorizzaw grupp ta’ banek ċentrali biex jiżviluppa sistema li tiskoraġġixxi l-falsifikazzjoni diġitali. Fil-laqgħa li għamlu f’Marzu 2004, il-Gvernaturi ħadu nota tal-progress sinifikanti li sar f’dan il-qasam.
09/03/2004
Fil-laqgħa tagħhom tat-8 ta’ Mejju 2000 li saret f’Basel, il-Gvernaturi tal-banek ċentrali tal-G10 iddiskutew il-problemi li għandhom x’jaqsmu mal-użu ta’ kompjuters personali fil-falsifikazzjoni tal-karti tal-flus.
10/05/2000