Νέα

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη απειλή της χρήσης Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης για την παραχάραξη τραπεζογραμματίων, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G 10) ανέθεσαν το Μάιο του 2000 σε μια ομάδα κεντρικών τραπεζών να αναπτύξει σύστημα για την αποτροπή της παραχάραξης μέσω Η/Υ. Κατά τη συνεδρίασή τους το Μάρτιο του 2004, οι διοικητές έλαβαν υπόψη τη σημαντική πρόοδο που είχε επιτευχθεί στον τομέα αυτό.
09/03/2004
Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησαν στις 8 Μαΐου 2000 στη Βασιλεία, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10) εξέτασαν τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση Η/Υ όσον αφορά την παραχάραξη τραπεζογραμματίων.
10/05/2000