Δελτίο Τύπου του προεδρεύοντα των διοικητών της Ομάδας των 10 (G 10)

10 Μάιος 2000
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (Ενημερωμένο με τρέχουσες πληροφορίες)

Κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποίησαν στις 8 Μαΐου 2000 στη Βασιλεία, οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10) εξέτασαν τα προβλήματα που προκαλεί η χρήση Η/Υ όσον αφορά την παραχάραξη τραπεζογραμματίων.

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την απειλή της αυξανόμενης χρήσης Η/Υ και εργαλείων ψηφιακής απεικόνισης, οι διοικητές ανέθεσαν σε μια ομάδα κεντρικών τραπεζών (CBCDG) να αναπτύξει σύστημα για την αποτροπή της παραχάραξης μέσω Η/Υ.

Η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης (Central Bank Counterfeit Deterrence Group - CBCDG) και οι εκπρόσωποί της έχουν ήδη ζητήσει τη στήριξη του κλάδου της πληροφορικής και επιδιώκουν τη συνεργασία με τις εταιρείες σχεδιασμού και παραγωγής λογισμικού, ώστε να διευκολυνθεί η υιοθέτηση του συστήματος. Οι διοικητές επικροτούν πλήρως αυτές τις προσπάθειες και καλούν τον κλάδο της πληροφορικής να στηρίξει ενεργά την ανάπτυξη αυτού του συστήματος.