Comunicat de presă al preşedintelui guvernatorilor Grupului celor Zece (G10)

10 mai 2000
Banca Reglementelor Internaţionale (Actualizat)

Cu ocazia reuniunii din 8 mai 2000 de la Basel, guvernatorii băncilor centrale din G10 au examinat problemele generate de utilizarea calculatoarelor personale în scopul falsificării de monedă.

Ca reacţie la ameninţarea reprezentată de utilizarea din ce în ce mai răspândită a calculatoarelor personale şi a instrumentelor de prelucrare de imagini digitale, guvernatorii au autorizat un grup de bănci centrale (CBCDG) să dezvolte un sistem destinat să descurajeze falsificarea cu ajutorul calculatorului.

Grupul de descurajare a falsificării (CBCDG) şi reprezentanţii săi au solicitat sprijinul industriei informatice şi au început să coopereze cu producătorii şi programatorii pentru a facilita adoptarea sistemului. Guvernatorii susţin pe deplin aceste eforturi şi invită industria informatică să sprijine activ dezvoltarea acestui sistem.