Изявление за пресата от Председателя на ръководителите на Групата на десетте (G10)

10 май 2000
анка за международни разплащания (актуализирано с текуща информация)

На срещата си в Базел на 8 май 2000 г. управителите на централните банки от групата G10 обсъдиха проблемите, произтичащи от използването на персонални компютри за фалшифициране на банкноти.

В отговор на заплахата от нарастващата употреба на персонални компютри и средства за цифрови изображения, управителите упълномощиха работата на групата от централни банки (ГЦБОФ) по разработването на система за ограничаване на фалшифицирането чрез персонални компютри.

Групата от централни банки за ограничаване на фалшифицирането (ГЦБОФ) и техните представители започнаха да набират подкрепа от съответния производствен сектор и да работят съвместно с производителите и фирмите, разработващи софтуер, с цел улесняване прилагането на системата. Управителите одобряват тези усилия и призовават представителите на съответния сектор активно да подкрепят разработването на тази система.