Tlačové vyhlásenie predsedu guvernérov centrálnych bánk krajín skupiny G10

10 máj 2000
Banka pre medzinárodné zúčtovanie (s aktualizovanými údajmi)

Guvernéri centrálnych bánk krajín skupiny G10 na svojom zasadaní 8. mája 2000 v Bazileji rozoberali problémy súvisiace s používaním osobných počítačov na falšovanie bankoviek.

Na hrozbu čoraz rozsiahlejšieho zneužívania osobných počítačov a nástrojov na digitálne spracovanie obrazu pri falšovaní bankoviek guvernéri zareagovali tým, že poverili skupinu centrálnych bánk (CBCDG), aby vyvinula systém na prevenciu počítačového falšovania bankoviek.

S cieľom uľahčiť prijatie nového systému sa pracovná skupina centrálnych bánk pre prevenciu falšovania peňazí (Central Bank Counterfeit Deterrence Group – CBCDG) a jej predstavitelia snažia postupne získavať podporu počítačového priemyslu a nadväzovať spoluprácu s výrobcami hardvéru a softvéru. Guvernéri tieto snahy plne schvaľujú a predstaviteľov počítačového priemyslu vyzývajú, aby zavedenie systému aktívne podporovali.