Komunikat prasowy przewodniczącego grupy prezesów banków centralnych krajów G-10

10 maj 2000
Bank Rozrachunków Międzynarodowych (uaktualniony)

Na spotkaniu w dniu 8 maja 2000 r. w Bazylei prezesi banków centralnych krajów G-10 analizowali problemy wynikające ze stosowania komputerów osobistych do fałszowania banknotów.

W odpowiedzi na rosnące ryzyko wykorzystywania przez fałszerzy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, prezesi upoważnili grupę banków centralnych (CBCDG) do opracowania systemu przeciwdziałania fałszerstwom z wykorzystaniem komputerów osobistych.

Aby ułatwić wprowadzenie takiego systemu, Grupa Banków Centralnych ds. Powstrzymywania Fałszerstw Pieniądza (Central Bank Counterfeit Deterrence Group –CBCDG) i jej przedstawiciele zwrócili się o wsparcie do kręgów branżowych oraz rozpoczęli współpracę z producentami oprogramowania. Prezesi banków centralnych w pełni popierają te działania i zachęcają do aktywnego poparcia wdrożenia tego systemu.