Pressmeddelande från ordföranden för centralbankscheferna i G10

10 maj 2000
Bank for International Settlements (uppdaterad med aktuell information)

Vid sitt möte i Basel den 8 maj 2000 tog centralbankscheferna i G10 upp problem som uppstår i samband med användning av persondatorer vid sedelförfalskning.

För att bemöta hotet från ökad användning av persondatorer och utrustning för digital bildframställning bemyndigade centralbankscheferna en grupp centralbanker (CBCDG) att utveckla ett system för att förhindra förfalskning med hjälp av persondatorer.

Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) och dess representanter har sökt stöd hos industrin och samarbetar med tillverkare och programvaruutvecklare för att förenkla införande av systemet. Centralbankscheferna ställer sig bakom dessa ansträngningar och uppmanar industrin att aktivt stödja användningen av detta system.