£
GBP
Britská libra
Centrálna banka alebo ministerstvo

Bank of England

Krajiny
Spojené kráľovstvo
Jazyky
angličtina
Kontaktné informácie:

Bank of England
Threadneedle Street
Londýn EC2R 8AH
Spojené kráľovstvo

E-mail: enquiries@bankofengland.co.uk

 

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek

Zhotovenie reprodukcie, bez ohľadu na použitý materiál a mierku, ktorejkoľvek bankovky Bank of England alebo jej časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bank of England je trestným činom.

Pozmeňovanie bankoviek Bank of England (vrátane tlačenia , písania alebo razenia slov, písmen alebo čísel na bankovky) je nezákonné.

Kopírovanie diela chráneného autorským právom bez súhlasu alebo licencie vlastníka autorských práv je trestné.  Vlastníkom autorských práv k bankovkám Bank of England je Bank of England.

Bank of England súhlasí s reprodukciou svojich bankoviek alebo ich častí za nasledujúcich podmienok reprodukcie.

Bez ohľadu na to, či použijete vyobrazenie bankovky schválené Bank of England alebo si vytvoríte svoje vlastné, za každých okolností musia byť dodržané naše podmienky reprodukcie bankoviek.  Nedodržanie podmienok môže viesť k právnym krokom.

 

Podmienky reprodukcie bankoviek platia:

 • bez ohľadu na to, či reprodukujete celú alebo len časť bankovky,
 • bez ohľadu na to, či reprodukujete lícnu alebo rubovú stranu bankovky, a
 • pre reprodukciu všetkých bankoviek vydaných Bank of England, bez ohľadu na to, či sú v súčasnosti zákonným platidlom.

Schválené vyobrazenia platných bankoviek a bankoviek stiahnutých z obehu, ktoré je možné použiť v reprodukciách, sa dajú stiahnuť z databázy vyobrazení platných bankoviek a zo sekcie bankoviek stiahnutých z obehu na našej internetovej stránke.

Kreatívna reprodukcia bankoviek a nevhodná reprodukcia

Kreatívna reprodukcia bankoviek, ktorej výsledkom sú napríklad bankovky zobrazujúce populárne osobnosti, je zakázaná. Dôvodom je skutočnosť, že takto pozmenené bankovky boli v minulosti omylom akceptované ako pravé. 

Reprodukcie v tlačených médiách

V prípade fyzických reprodukcií sa vyžaduje dodržanie nasledujúcich podmienok reprodukcie bankoviek:

 1. Povolené sú iba jednostranné reprodukcie.
 2. Reprodukcie nesmú mať rovnakú veľkosť ako pravé bankovky. Musia byť aspoň o 25 % menšie alebo aspoň o 25 % väčšie.
 3. Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.
 4. Portrét kráľovnej nesmie byť skreslený (s výnimkou zväčšenia, zmenšenia alebo naklonenia).

Zároveň musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Reprodukcia musí byť vytlačená na materiáli, ktorý je jednoznačne odlišný a odlíšiteľný od materiálov používaných na tlač súčasnej série bankoviek Bank of England. 
 2. Na reprodukciách zobrazujúcich viac ako 50 % celkovej plochy jednej strany musí byť vytlačený nápis SPECIMEN, s výnimkou prípadov, keď je bankovka naklonená o viac ako 20 stupňov.  Nápis SPECIMEN musí byť vyhotovený tučným písmom sivej farby, prechádzať stredom bankovky pod uhlom 45 stupňov a zaberať najmenej 1/3 dĺžky a 1/10 výšky bankovky.
 3. Reprodukcie zobrazujúce menej ako 50 % celkovej plochy jednej strany nemusia byť naklonené, ani na nich nemusí byť vytlačený nápis SPECIMEN.
Reprodukcie v elektronických médiách

V prípade digitálnych reprodukcií sa vyžaduje dodržanie nasledujúcich podmienok reprodukcie bankoviek:

 1. Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.
 2. Portrét kráľovnej nesmie byť skreslený (s výnimkou zväčšenia, zmenšenia alebo naklonenia).

Zároveň musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Na reprodukciách zobrazujúcich viac ako 50 % celkovej plochy jednej strany musí byť vytlačený nápis SPECIMEN, s výnimkou prípadov, keď je bankovka naklonená o viac ako 20 stupňov.  Nápis SPECIMEN musí byť vyhotovený tučným písmom sivej farby, prechádzať stredom bankovky pod uhlom 45 stupňov a zaberať najmenej 1/3 dĺžky a 1/10 výšky bankovky.
 2. Reprodukcie zobrazujúce menej ako 50 % celkovej plochy jednej strany nemusia byť naklonené, ani na nich nemusí byť vytlačený nápis SPECIMEN.