£
GBP
Britská libra
Centrálna banka alebo ministerstvo

Bank of England

Krajiny
Spojené kráľovstvo
Jazyky
angličtina
Kontaktné informácie:

Kancelária pre reprodukcie
Bank of England
Threadneedle Street
Londýn EC2R 8AH
Spojené kráľovstvo

E-mail: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Všeobecné informácie o reprodukcii bankoviek

Podľa článku 18(1) zákona o falšovaní z roku 1981 sa každá osoba, ktorá bez predchádzajúceho písomného súhlasu Bank of England zhotoví reprodukcie, bez ohľadu na použitý materiál a mierku, ktorejkoľvek bankovky Bank of England alebo jej časti, dopúšťa trestného činu. Bank of England vlastní aj autorské práva k svojim bankovkám.

Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.

Postup
Pre záujemcov o použitie obrázkov bankoviek Bank of England sú k dispozícii tri možnosti:

 1. Databáza obrázkov bankoviek: Schválené obrázky sa nachádzajú v našej databáze obrázkov bankoviek. Používatelia musia pri manipulácii s obrázkami dodržiavať naše podmienky reprodukcie. Nedodržanie podmienok môže viesť k právnym krokom.
  Databáza obrázkov bankoviek Bank of England
 2. Používanie reprodukcií bankoviek: Jednotlivci, ktorí používajú akékoľvek iné obrázky bankoviek Bank of England, musia požiadať o súhlas elektronicky vyplnením a odoslaním žiadosti o reprodukciu bankovky, v ktorej sú uvedené naše podmienky reprodukcie.
  Formulár žiadosti o reprodukciu bankovky
 3. O reprodukciu možno požiadať aj poštou. Stačí vytlačiť a vyplniť formulár žiadosti a zaslať ho na korešpondenčnú adresu uvedenú nižšie. Kancelária pre reprodukcie bankoviek sa snaží odpovedať do 5 pracovných dní od prijatia žiadosti.
  Formulár žiadosti na stiahnutie

Korešpondenciu týkajúcu sa reprodukcie bankoviek je potrebné zasielať na adresu:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Kanceláriu pre reprodukciu bankoviek Bank of England možno kontaktovať prostredníctvom e-mailu: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk alebo telefonicky na +44 (0)20 7601 4028.

Reprodukcie v tlačených médiách

Povolenie na fyzickú reprodukciu obrázkov bankoviek sa spravidla udeľuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Povolené sú iba jednostranné reprodukcie.
 2. Reprodukcie nesmú mať rovnakú veľkosť ako pravé bankovky. Musia byť aspoň o 25 % menšie alebo aspoň o 25 % väčšie. Rovnaké podmienky platia aj pre reprodukcie častí bankoviek.
 3. Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.
 4. Portrét kráľovnej by nemal byť skreslený (s výnimkou zväčšenia, zmenšenia alebo naklonenia).

Zároveň musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Reprodukcia musí byť vytlačená na materiáli, ktorý je jednoznačne odlišný a odlíšiteľný od materiálov používaných na tlač súčasnej série bankoviek Bank of England.
 2. Na reprodukciách zobrazujúcich viac ako 50 % celkovej plochy jednej strany musí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“, s výnimkou prípadov, keď je bankovka naklonená o viac ako 20 ̊. Nápis SPECIMEN musí byť vyhotovený tučným písmom sivej farby, prechádzať stredom bankovky pod uhlom 45 stupňov a zaberať najmenej 1/3 dĺžky a 1/10 výšky bankovky.
 3. Reprodukcie zobrazujúce menej ako 50 % celkovej plochy jednej strany nemusia byť naklonené ani na nich nemusí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“.
Reprodukcie v elektronických médiách

Povolenie na digitálnu/inú reprodukciu obrázkov bankoviek sa spravidla udeľuje, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

 1. Reprodukcie sa nesmú používať v pohoršujúcom ani nevhodnom kontexte, ani spôsobom, ktorý by podľa výhradného názoru Bank of England poškodzoval integritu meny.
 2. Portrét kráľovnej by nemal byť skreslený (s výnimkou zväčšenia, zmenšenia alebo naklonenia).

Zároveň musí byť splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

 1. Na reprodukciách zobrazujúcich viac ako 50 % celkovej plochy jednej strany musí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“, s výnimkou prípadov, keď je bankovka naklonená o viac ako 20 ̊. Nápis SPECIMEN musí byť tučným písmom sivej farby, prechádzať stredom bankovky pod uhlom 45 stupňov a zaberať najmenej 1/3 dĺžky a 1/10 výšky bankovky.
 2. Reprodukcie zobrazujúce menej ako 50 % celkovej plochy jednej strany nemusia byť naklonené ani na nich nemusí byť vytlačený nápis „SPECIMEN“.