£
GBP
Lielbritānijas sterliņu mārciņa
Oficiālā banka vai nodaļa

Bank of England

Valstis
Lielbritānija
Valodas
angļu
Kontaktinformācija

Reproductions Officer
Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-pasts: banknote.reproductions@bankofengland.co.uk

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Saskaņā ar 1981. gada "Viltojumu akta" 18. panta 1. punktu jebkuras Bank of England banknotes vai jebkuras tās daļas reproducēšana bez iepriekšējas rakstiskas Bank of England atļaujas ir krimināli sodāma neatkarīgi no izmantotā materiāla un reproducētās banknotes izmēra. Bank of England arī pieder banknošu autortiesības.

Attēli nedrīkst parādīties kontekstā, kas var būt apvainojošs vai nepiedienīgs, vai arī veidā, kas pēc Bank of England uzskatiem varētu kaitēt valūtas integritātei.

Procedūra
Personām, kas vēlas izmantot Bank of England banknošu attēlus, pieejamas trīs iespējas.

 1. Banknošu attēlu krātuve. Banknošu attēlu krātuvē pieejami lietošanai apstiprināti attēli. Izmantojot attēlus, lietotājiem jāievēro reproducēšanas noteikumi un nosacījumi – to neievērošanas gadījumā var tikt uzsākta tiesvedība.
  Bank of England banknošu attēlu krātuve
 2. Banknošu reproducēšanas atļaujas pieprasīšana. Personām, kas izmanto jebkurus citus Bank of England banknošu attēlus, jāsaņem atļauja, tiešsaistē aizpildot un iesniedzot banknošu reproducēšanas atļaujas pieprasījuma veidlapu, kurā izskaidroti reproducēšanas noteikumi un nosacījumi.
  Banknošu reproducēšanas atļaujas pieprasījuma veidlapa
 3. Iespējama arī pieprasījuma nosūtīšana pa pastu. Lai to izdarītu, jāizdrukā un jāaizpilda lejupielādējamā pieprasījuma veidlapa un jānosūta uz tālāk norādīto pasta adresi. Par banknošu reproducēšanu atbildīgā amatpersona centīsies sniegt atbildi piecu darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.
  Pieprasījuma veidlapa lejupielādei

Pieprasījums par banknošu reproducēšanu jāsūta uz šādu adresi:

Bank of England

Banknote Reproductions Officer

Notes Directorate

Threadneedle Street London EC2R 8AH

Bank of England par banknošu reproducēšanu atbildīgajai amatpersonai var sūtīt e-pastu uz adresi banknote.reproductions@bankofengland.co.uk vai zvanīt pa tālruni +44 (0)20 7601 4028.

Reproducēšana iespieddarbos

Atļauja ievietot reprodukcijas iespieddarbos parasti tiks piešķirta, ja izpildīti tālāk minētie kritēriji.

 1. Reprodukcijās attēlota tikai viena banknotes puse.
 2. Reprodukciju izmērs atšķiras no īstu banknošu izmēra – tām jābūt vismaz par 25% mazākām vai par 25% lielākām. Reproducējot banknošu fragmentus, jāievēro tie paši nosacījumi.
 3. Attēli nedrīkst parādīties kontekstā, kas var būt apvainojošs vai nepiedienīgs, vai arī veidā, kas pēc Bank of England uzskatiem varētu kaitēt valūtas integritātei.
 4. Karalienes attēlu nedrīkst mainīt (izņemot palielināšanu, samazināšanu vai attēla slīpuma maiņu).

Jāievēro arī vismaz viens no tālāk minētajiem kritērijiem.

 1. Reprodukcijas jādrukā uz materiāla, kas skaidri atšķiras un ir viegli atšķirams no pašreizējā izlaiduma Bank of England banknošu izgatavošanai izmantotajiem materiāliem.
 2. Uz reprodukcijām, kurās redzams vairāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, jābūt uzrakstam "SPECIMEN", ja vien tās nav attēlotas vairāk nekā 20 grādu savērsumā. Uzrakstam "SPECIMEN" jābūt treknā drukā pelēkiem burtiem, izvietotai slīpi 45 grādu leņķī pāri banknotes centrālajai daļai, aizņemot ne mazāk kā trešo daļu no banknotes garuma un desmito daļu no banknotes augstuma.
 3. Reprodukcijas, kurās redzami mazāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, nav nepieciešams attēlot savērsumā un uz tām nav jābūt uzrakstam "SPECIMEN".
Reproducēšana elektroniskajos saziņas līdzekļos

Atļauja digitālajām/citām reprodukcijām parasti tiks piešķirta, ja izpildīti tālāk minētie kritēriji.

 1. Attēli nedrīkst parādīties kontekstā, kas var būt apvainojošs vai nepiedienīgs, vai arī veidā, kas pēc Bank of England uzskatiem varētu kaitēt valūtas integritātei.
 2. Karalienes attēlu nedrīkst mainīt (izņemot palielināšanu, samazināšanu vai attēla slīpuma maiņu).

Jāievēro arī vismaz viens no tālāk minētajiem kritērijiem.

 1. Uz reprodukcijām, kurās redzams vairāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, jābūt uzrakstam "SPECIMEN", ja vien tās nav attēlotas vairāk nekā 20 grādu savērsumā. Uzrakstam "SPECIMEN" jābūt treknā drukā pelēkiem burtiem, izvietotai slīpi 45 grādu leņķī pāri banknotes centrālajai daļai, aizņemot ne mazāk kā trešo daļu no banknotes garuma un desmito daļu no banknotes augstuma.
 2. Reprodukcijas, kurās redzami mazāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, nav nepieciešams attēlot savērsumā un uz tām nav jābūt uzrakstam "SPECIMEN".