£
GBP
Lielbritānijas sterliņu mārciņa
Oficiālā banka vai nodaļa

Bank of England

Valstis
Lielbritānija
Valodas
angļu
Kontaktinformācija

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom

E-pasts: enquiries@bankofengland.co.uk

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Jebkuras Bank of England banknotes vai jebkuras tās daļas reproducēšana bez iepriekšējas rakstiskas Bank of England atļaujas ir krimināli sodāma neatkarīgi no izmantotā materiāla un reproducētās banknotes izmēra.

Bank of England banknošu attēlošana sagrozītā veidā (t.sk. vārdu, burtu vai ciparu drukāšana, rakstīšana vai iespiešana) ir pretlikumīga.

Ar autortiesībām aizsargāta darba kopēšana bez piekrišanas vai atļaujas saņemšanas no autortiesību īpašnieka ir sodāmaBank of England pieder Bank of England banknošu autortiesības.

Bank of England piešķir atļauju reproducēt savas banknotes vai to daļas, ja reproducējot tiek izpildīti tālāk minētie reproducēšanas nosacījumi.

Neatkarīgi no tā, vai tiek izmantots kāds no Bank of England apstiprinātajiem attēliem vai radīts jauns attēls, tam jāatbilst noteiktajiem banknošu reproducēšanas nosacījumiem. Nosacījumu neievērošanas gadījumā var tikt uzsākta tiesvedība.

Banknošu reproducēšanas nosacījumi ir spēkā:

 • neatkarīgi no tā, vai tiek reproducēta visa banknote vai daļa no tās;
 • neatkarīgi no tā, vai tiek reproducēts banknotes averss vai reverss;
 • ja tiek reproducēta kāda no Bank of England banknotēm, neatkarīgi no tā, vai banknote attiecīgajā brīdī ir likumīgs maksāšanas līdzeklis vai nē.

Apstiprinātie apgrozībā esošo un no apgrozības izņemto banknošu attēli, kurus atļauts reproducēt, pieejami lejupielādei Bank of England apgrozībā esošo banknošu attēlu krātuvē un no apgrozības izņemto banknošu sadaļā mūsu interneta vietnē.

Suvenīrbanknotes un neatbilstošas reprodukcijas

Nav atļauts izgatavot mūsu banknošu suvenīru versijas, piemēram, ar slavenību attēliem, jo ir bijuši gadījumi, kad šādā veidā mainītas banknotes kļūdaini pieņemtas kā īstas.

Banknošu reprodukcijas, kas tiek izmantotas vai parādītas nepiedienīgā kontekstā vai var tikt sajauktas ar īstām banknotēm, neatbilst nosacījumiem un nedrīkst tikt izgatavotas. Pie tām pieder:

 • abpusējas reprodukcijas;
 • reprodukcijas, kuru izmērs ir tāds pats kā īstajām banknotēm;
 • reprodukcijas, kas saistītas ar banknošu iznīcināšanu, piemēram, banknošu attēli, kas tiek griezti vai dedzināti, vai preces, kas tiks iznīcinātas, piemēram, salvetes;
 • preces, kas saista banknotes ar nepiedienīgu saturu, piemēram, nepārprotami seksuāla rakstura attēliem;
 • attēli, kas sagroza karalienes vai jebkura cita uz banknotes redzamā cilvēka attēlu apvainojošā veidā;
 • reprodukcijas, kuras iespiestas uz materiāla, kas pārāk līdzīgs Bank of England banknotēs tajā brīdī izmantotajam materiālam, izņemot gadījumus, kad uz tām redzams vārds "SPECIMEN" vai arī redzama tikai puse banknotes. 

Šī prasība noteikta tāpēc, ka šādas reprodukcijas var ietekmēt mūsu banknošu integritāti un publisko tēlu, būt aizvainojošas vai pārkāpt autortiesības.

Reproducēšana iespieddarbos

Attiecībā uz reprodukcijām iespieddarbos jāievēro tālāk minētie banknošu reproducēšanas nosacījumi.

 1. Reprodukcijās jāattēlo tikai viena banknotes puse.
 2. Reprodukciju izmēram jāatšķiras no īstu banknošu izmēra. Tām jābūt vismaz par 25% mazākām vai par 25% lielākām.
 3. Reprodukcijas nedrīkst parādīties kontekstā, kas var būt apvainojošs vai nepiedienīgs, vai arī veidā, kas pēc Bank of England uzskatiem varētu kaitēt valūtas integritātei.
 4. Karalienes attēlu nedrīkst mainīt (izņemot palielināšanu, samazināšanu vai attēla slīpuma maiņu).

Jāievēro arī vismaz viens no tālāk minētajiem nosacījumiem.

 1. Reprodukcijas jādrukā uz materiāla, kas skaidri atšķiras no pašreizējā izlaiduma Bank of England banknošu izgatavošanā izmantotajiem materiāliem, un nav ar tiem sajaucams.
 2. Uz reprodukcijām, kurās redzams vairāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, jābūt uzrakstam "SPECIMEN", ja vien tās nav attēlotas vairāk nekā 20 grādu leņķī. Uzrakstam "SPECIMEN" jābūt treknā drukā pelēkiem burtiem, izvietotam slīpi 45 grādu leņķī pāri banknotes centrālajai daļai, aizņemot ne mazāk kā trešo daļu no banknotes garuma un desmito daļu no banknotes augstuma.
 3. Reprodukcijas, kurās redzami mazāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, nav nepieciešams attēlot slīpā leņķī un uz tām nav jābūt uzrakstam "SPECIMEN".
Reproducēšana elektroniskajos saziņas līdzekļos

Lai reproducētu banknotes digitāli, jāievēro viens no tālāk minētajiem banknošu reprodukcijas nosacījumiem.

 1. Reprodukcijas nedrīkst parādīties kontekstā, kas var būt apvainojošs vai nepiedienīgs, vai arī veidā, kas pēc Bank of England uzskatiem varētu kaitēt valūtas integritātei.
 2. Karalienes attēlu nedrīkst mainīt (izņemot palielināšanu, samazināšanu vai attēla slīpuma maiņu).

Jāievēro arī vismaz viens no tālāk minētajiem kritērijiem.

 1. Uz reprodukcijām, kurās redzams vairāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, jābūt uzrakstam "SPECIMEN", ja vien tās nav attēlotas vairāk nekā 20 grādu leņķī. Uzrakstam "SPECIMEN" jābūt treknā drukā pelēkiem burtiem, izvietotam slīpi 45 grādu leņķī pāri banknotes centrālajai daļai, aizņemot ne mazāk kā trešo daļu no banknotes garuma un desmito daļu no banknotes augstuma.
 2. Reprodukcijas, kurās redzami mazāk nekā 50% no banknotes vienas puses kopējās virsmas, nav nepieciešams attēlot slīpā leņķī un uz tām nav jābūt uzrakstam "SPECIMEN".