Haberler

Sahte para üretiminde kişisel bilgisayarların ve dijital görüntüleme aygıtlarının kullanımındaki artışın yarattığı tehdide karşılık olarak G10 ülkelerinin merkez bankalarının yöneticileri 2000 yılının mayıs ayında, merkez bankalarından oluşan bir grubu kişisel bilgisayarlarla sahte para üretimini önleyecek bir sistemi geliştirmeleri için yetkilendirdi. Merkez bankası müdürlerine 2004 yılının Mart ayındaki toplantıda bu alanda önemli gelişmeler sağlandığı bildirildi.
09/03/2004
Sanayileşmiş ülkelerin merkez bankalarının yöneticileri, 8 Mayıs 2000 tarihinde Bazel’de yaptıkları toplantıda, kişisel bilgisayarların kağıt para sahteciliğinde kullanılmasıyla ilgili sorunları inceledi.
10/05/2000