Nyheter

Som et svar på trusselen med at personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy brukes stadig mer til å forfalske sedler, godkjente direktørene i G10-sentralbankene i mai 2000 at en gruppe sentralbanker skulle utvikle et system for å motarbeide PC-baserte forfalskninger. På møtet i mars 2004 merket direktørene seg de betydelige fremskrittene som er gjort på dette området.
2004/03/09
På møtet den 8. mai 2000 i Basel drøftet direktørene i G10-sentralbankene problemer som oppstår ved at personlige datamaskiner brukes til å forfalske sedler.
2000/05/10