kr
NOK
Norske kroner
Offisiell bank eller departement
Land
Norway
Språk
Norsk
Kontaktopplysninger

Trond Eklund
Norges Bank
Postboks 1179
Bankplassen 2
0107 Oslo
Norge

Telefon: +47 2 231 6301

Generell informasjon om gjengivelse av sedler

Mønsteret på norske sedler og mynter er undergitt opphavsrettslig beskyttelse etter lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Retningslinjene er utformet for å fremme etterlevelse av lovgivningen på dette området. Enhver form for modifikasjon av mønsteret uten forutgående samtykke fra utsteder vil i prinsippet utgjøre et lovbrudd.

Opphavsretten er delt mellom Norges Bank og kunstneren. Kunstneren overdrar rettigheten til å bruke mønsteret til Norges Bank med henblikk på sentralbankens ordinære bruk av seddel- eller myntmønsteret. Kunstneren beholder den øvrige opphavsretten, dvs. retten til å bruke kunstverket (motivet) i en annen sammenheng. Opphavsretten utløper 70 år etter kunstnerens død.

Retten til å modifisere eller bruke hele eller en del av seddel- eller myntmønsteret for andre formål enn sentralbankens ordinære bruk krever forutgående samtykke fra innehaveren av opphavsretten. BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) håndterer opphavsrettslige spørsmål på vegne av billedkunstnere.

Retningslinjene for gjengivelse av norske seddel- og myntmønstre skal bidra til å sikre at:

  • gjengivelser ikke kan forveksles med ekte sedler og mynter,
  • opphavsmennenes rettigheter beskyttes.

Retningslinjene gjelder uavhengig av hvorvidt hele eller bare en del av seddel- eller myntmønsteret gjengis, og uavhengig av formål og metode.

Retningslinjene gjelder ikke for Norges Banks informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter.

Reproduksjon på trykte medier

Ved gjengivelse av en seddel i trykte medier må følgende retningslinjer følges for å unngå risiko for forveksling (alle vilkårene må oppfylles):

  • Seddelmønster må ikke gjengis som for- og bakside. Om seddelmønster gjengis på en side, må den andre siden på ingen måte oppfattes som seddelmønster.
  • Seddelmønster må ikke gjengis i naturlig størrelse. Ved forminskning skal gjengivelsen være høyst 50 % av originalens lengde og høyst 50 % av originalens bredde. Ved forstørring skal gjengivelsen være minst 150 % av originalens lengde og 150 % av originalens bredde. Vilkårene gjelder også ved gjengivelse av deler av seddelmønsteret.
  • Det er ikke anledning til å lage datafiler med sikte på gjengivelse av seddelmønster som har en billedoppløsning høyere enn 72 dpi.
Gjengivelse i elektroniske medier

Ved gjengivelse av seddelmønster i elektroniske medier må følgende retningslinjer følges for å unngå forvekslingsfare (begge punkter skal oppfylles):

  • Datafiler (for produksjon eller lagring) som brukes ved gjengivelse av hele eller deler av sedler, må ikke ha en høyere bildeoppløsning enn 72 dpi.
  • Gjengivelsen må ha ordene “IKKE GYLDIG” påført diagonalt på bildet av seddelen slik at teksten dekker minst 50 % av seddelens lengde og bokstavene i ordet måler minst 15 % av seddelens høyde.

Ønsker du nærmere informasjon om bruk av seddel- og myntmønstre, kan du ta kontakt med Norges Bank på telefon +47 2 231 6000