CBCDG тобу жасалма акчалардын чыгышына кандай каршылыктарды көрсөтүп жатат?

Жасалма акчаларды чыгаруу бул криминалдуу иш болуп саналат. Жасалма акчалардын эч кандай баалуулугу жок.

Коом экономикалык жоготтууга учурап жаткан маалда, жасалма акчаларды басып чыгаруу негизинен чектелген, бирок баары бир мындай көрүнүштөн жабыркагандар булар - бизнесмендер жана жөнөкөй жарандар. Анткени эч ким жасалма акчалардан жабыркагандарга төлөп бербейт. Ошол эле убакта акча белгилерин жасалгалоо төлөө системасын да жабыркоого алып барат жана коомчулуктун накта расчет келишимдердин убагында шектенүүгө жана ишенбөөгө алып келет.

Жөнөкөй жарандардын жана бизнесмендердин жасалма акчалардан жабыркоосун чектетүү максатында борбордук банктар жасалма акчалардан коргоолонгон банкнотторун жана жакшыртылган дизайнын чыгырышып, коомчулук арасында ар кандай үйрөтүүчү сабактарды жүргүзүшөт.