Γιατί η CBCDG καταπολεμά την παραχάραξη τραπεζογραμματίων;

Η παραχάραξη αποτελεί ποινικό αδίκημα. Τα πλαστά τραπεζογραμμάτια δεν έχουν καμία αξία.

Αν και οι συνολικές οικονομικές απώλειες που συνεπάγεται για την κοινωνία είναι σε γενικές γραμμές περιορισμένες, αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις, καθώς δεν προβλέπεται καμία αποζημίωση για όσους δέχονται πλαστά τραπεζογραμμάτια. Τα πλαστά χρήματα μπορούν επίσης να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στο σύστημα πληρωμών, δημιουργώντας αβεβαιότητα στο κοινό όσον αφορά την αποδοχή μετρητών στις συναλλαγές.

Οι κεντρικές τράπεζες αποτρέπουν την παραχάραξη σχεδιάζοντας και εκδίδοντας καλά προστατευμένα τραπεζογραμμάτια, καθώς και ενημερώνοντας σχετικά το κοινό, με στόχο τον περιορισμό των απωλειών που μπορούν να υποστούν οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις από την αποδοχή πλαστών τραπεζογραμματίων.