Wat doet de CBCDG om het vervalsen van geld tegen te gaan?

Het vervalsen van geld is een misdrijf. Vervalste bankbiljetten hebben geen waarde.

Hoewel de totale economische schade die de maatschappij wordt berokkend als gevolg van valsemunterij doorgaans beperkt is, zijn de slachtoffers die er het meest onder te lijden hebben, particulieren en bedrijven, omdat niemand degenen die vals geld aannemen, schadeloos stelt. Vals geld kan tevens het vertrouwen in het betalingssysteem ondermijnen, waardoor het publiek onzeker wordt over het aannemen van geld voor transacties.

Centrale banken bestrijden het vervalsen door goed beveiligde bankbiljetten te ontwerpen en uit te geven, en het grote publiek over deze biljetten voor te lichten, teneinde de financiële schade die particulieren en bedrijven kunnen oplopen door het aannemen van vals geld te beperken.