Prečo CBCDG bojuje proti falšovaniu bankoviek?

Falšovanie peňazí je trestný čin. Falšované bankovky nemajú žiadnu hodnotu.
Aj keď celkové ekonomické straty spoločnosti v dôsledku falšovania peňazí sú spravidla obmedzené, najväčšiu škodu nesú jednotlivci a podniky, pretože hodnotu prijatých falzifikátov im nik nenahradí. Falšovanie peňazí môže naštrbiť i dôveru v platobný systém, pretože verejnosť si prestáva byť istá pri prijímaní hotovosti v rámci transakcií.

Centrálne banky sa falšovaniu peňazí snažia brániť tak, že navrhujú a vydávajú bankovky, ktoré obsahujú viacero kvalitných ochranných prvkov a že o týchto prvkoch informujú verejnosť. Tým obmedzujú výšku prípadných strát jednotlivcov alebo podnikov, ktoré falšovanú bankovku prijmú.
Akým spôsobom CBCDG zmierňuje účinky falšovania peňazí?

Technológie, ktoré bránia falšovaniu a ktoré CBCDG podporuje, pomáhajú v boji proti falšovaniu tým, že znemožňujú výrobu falzifikátov a znižujú prípadné straty podnikov alebo jednotlivcov spôsobené prijatými falzifikátmi.