Nəyə görə CBCDG saxta pul kəsilməsinə qarşı mübarizə aparır?

Saxta pul kəsilməsi kriminal cinayətdir. Saxta pulun qiyməti olmur.

Saxta pul kəsilməsindən cəmiyyətə vurulan zərər ümumiyyətlə az olmasına baxmayaraq, saxta pulu qəbul edən ayrı-ayrı sakin və müəssisələr bundan ən çox ziyan görürlər, çünki onlara heç kim vurulan ziyanı ödəmir. Saxta pul kəsilməsi ödəniş sistemini inamdan sala bilər və sakinlərin nağd pulla hesablaşmalarını şübhə altına qoya bilər.

Mərkəzi banklar saxta pul kəsilməsinə qarşı mübarizə aparırlar. Bu məqsədlə onlar yüksək dərəcəli müdafiəsi olan banknot işləyib hazırlayır və buraxır, bu barədə əhalini xəbərdar edirlər ki, sakin və müəssisələr üçün saxta pul qəbul etməkdən vurulan ziyan daha azalsın.