Τι κάνει η CBCDG για τη μείωση των επιπτώσεων της παραχάραξης τραπεζογραμματίων;

Οι τεχνολογίες κατά της παραχάραξης που υποστηρίζονται από τη CBCDG αποτρέπουν την ψηφιακή παραχάραξη και, εμποδίζοντας την παραγωγή πλαστών τραπεζογραμματίων, μειώνουν τις απώλειες ιδιωτών και επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να γίνουν αποδέκτες τέτοιων τραπεζογραμματίων.