Vad är CDS?

CDS är ett system som består av teknik för förhindrande av att med hjälp av persondatorer och utrustning för digital bildframställning fånga och reproducera bilder av skyddade sedlar. Det hindrar otillåten reproducering av sedlar och skyddar enskilda och företag från förluster i samband med att de tar emot förfalskad valuta.