Hva er CDS?

CDS (Counterfeit Deterrence System – system for motarbeidelse av forfalskninger) består av antiforfalskningsteknologier som hindrer personlige datamaskiner og digitale bildebehandlingsverktøy i å ta eller gjengi bilder av sedler. Formålet er å hindre uautorisert gjengivelse av sedler og beskytte enkelpersoner og virksomheter mot tap ved mottak av falske pengesedler.