Ar CDS sudaro sąlygas valdžios įstaigoms pažeisti vartotojų privatumą?

Ne. CDS buvo sukurta tiktai siekiant užkirsti kelią neteisėtam banknotų atkūrimui asmeniniais kompiuteriais ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonėmis. Taikant CDS, nėra sekamas asmeninių kompiuterių ir skaitmeninio atvaizdavimo priemonių naudojimas. Trečiosios šalys atliko nepriklausomą CDS patikrinimą ir patvirtino, kad CDS niekaip nepažeidžia asmens privatumo.