Gör CDS det möjligt för myndigheter att inkräkta på konsumenternas privatliv?

Nej. CDS utvecklades bara för att förhindra att persondatorer och utrustning för digital bildframställning används för obehörig reproduktion av sedlar. CDS spårar inte persondatorer eller utrustning för digital bildframställning. För att kontrollera och bekräfta att CDS inte på något sätt påverkar enskildas privatliv har CDS testats av oberoende part.