Позволява ли системата СОФ на органите да се намесват в личната свобода на потребителите?

Не. Системата СОФ бе разработена единствено с цел да не позволява неразрешеното възпроизвеждане на банкноти чрез персонални компютри или средства за цифрови изображения. СОФ не проследява употребата на персонални компютри или средства за цифрови изображения, в които е внедрена. Извършени са тестове от независима трета страна, които потвърждават, че системата СОФ по никакъв начин не засяга личната свобода.