CDS sistemi hakimiyyət orqanlarına istehlakçılar haqqında məlumat əldə etməyə imkan verirmi?

Xeyr. CDS yalnız saxta pul kəsilməsində personal kompyuter, rəqəmsal surət çıxaran avadanlıq və proqram təminatının tətbiq edilməsinin qarşısını almaq məqsədilə işlənib hazırlanmışdır. CDS sistemi personal kompyuter və ya rəqəmsal surət çıxaran avadanlığın istifadə olunmasını izləyə bilmir. Müstəqil olaraq üçüncü tərəf yoxlamalar CDS keçirmış və təsdiq etmilmişdir ki, CDS sistemi istehlakçılar haqqında məlumat toplamaq üçün heç cür istifadə edilə bilməz.