Stelt het CDS autoriteiten in staat de privacy van consumenten te schenden?

Nee. Het CDS is uitsluitend ontwikkeld om te voorkomen dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden ongeoorloofde reproducties van bankbiljetten maken. Het CDS gaat het gebruik van pc's of apparatuur voor het verwerken van digitale beelden niet na. Uit onafhankelijke tests door derden blijkt dat het CDS in geen enkel opzicht inbreuk maakt op de privacy van individuen.