Czy system CDS pozwala władzom na ingerencję w prywatność użytkowników?

Nie. System CDS został opracowany w celu uniemożliwienia osobom nieupoważnionym reprodukcji banknotów przy pomocy komputerów osobistych i narzędzi do cyfrowej obróbki obrazu, ale nie jest w stanie zidentyfikować poszczególnych użytkowników tych komputerów i aplikacji. Testy systemu przeprowadzone przez niezależne jednostki potwierdziły, że w żaden sposób nie narusza on prywatności użytkowników.