£
GBP
Britiske pund
Ansvarlig myndighed

Bank of England

Lande
Storbritannien
Sprog
engelsk
Kontakt

Bank of England
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
Storbritannien

E-mail: enquiries@bankofengland.co.uk

Generelt om gengivelse af pengesedler

Det er strafbart uden forudgående skriftlig tilladelse fra Bank of England og uanset mediet og størrelsesforholdet helt eller delvist at gengive pengesedler, der er udstedt af Bank of England.

Det er ulovligt at ændre på Bank of Englands pengesedlers udseende (dette omfatter tryk, skrift eller prægning med ord, bogstaver eller tal).

Det er strafbart at kopiere et ophavsretligt beskyttet værk uden tilladelse eller licens fra indehaveren af ophavsretten.  Bank of England er indehaver af ophavsretten til pengesedler udstedt af Bank of England.

Bank of England tillader gengivelse af vores pengesedler eller dele af dem, under forudsætning af, at gengivelsen opfylder nedenstående betingelser for gengivelse.

Uanset om man benytter et af Bank of Englands godkendte billeder eller skaber sine egne, skal vores betingelser for gengivelse til enhver tid overholdes.  I modsat fald kan det få retlige konsekvenser.

 

Betingelserne for gengivelse af pengesedler gælder:

 • uanset, om der gengives en hel pengeseddel eller en del af den,
 • uanset, om det er for- eller bagsiden af en pengeseddel, der gengives,
 • for gengivelser af alle pengesedler udstedt af Bank of England, uanset om de i øjeblikket er lovlige betalingsmidler eller ej.

Godkendte billeder af nuværende og inddragne pengesedler, som kan anvendes til gengivelser, kan downloades fra billedbiblioteket for nuværende pengesedler og inddragne pengesedler på vores websted.

Kreative pengesedler og upassende gengivelser

Kreative udgaver af vores pengesedler, fx pengesedler med billeder af en berømthed, må ikke fremstilles. Dette skyldes, at der har været tilfælde, hvor pengesedler, der var ændret på denne måde, ved en fejl blev anset for at være ægte. 

Gengivelse af vores pengesedler, som fremstiller eller anvender dem i en upassende sammenhæng eller en sammenhæng, hvor de kunne forveksles med ægte pengesedler, opfylder ikke betingelserne og må ikke produceres. Dette omfatter:

 • Dobbeltsidede gengivelser.
 • Gengivelser i naturlig størrelse.
 • Gengivelser på grundlag af destruktion af sedler.  Fx pengesedler, der er skåret eller brændt, eller produkter, som vil blive destrueret, såsom lommetørklæder.
 • Produkter, som knytter pengesedler til et upassende indhold, fx seksuelt eksplicitte billeder.
 • Billeder, som forvansker Dronningen eller nogen anden person afbildet på pengesedler på respektløs vis.
 • Gengivelser, der er trykt på et materiale, der ligner det materiale, som Bank of Englands nuværende pengesedler trykkes på, medmindre ordet "SPECIMEN" er påtrykt, eller medmindre gengivelsen kun viser halvdelen af pengesedlen. 

Dette skyldes, at sådanne gengivelser kunne påvirke vores pengesedlers omdømme hos offentligheden, virke stødende eller krænke ophavsretten.

Trykt gengivelse

Ved fysiske gengivelser skal det sikres, at nedenstående betingelser for gengivelse af pengesedler er opfyldt:

 1. Gengivelser må kun gengive én side.
 2. Gengivelser må ikke være i naturlig størrelse. De skal være mindst 25 pct. mindre eller mindst 25 pct. større.
 3. Gengivelser må ikke forekomme i en anstødelig eller upassende sammenhæng eller på en måde, som Bank of England efter egen vurdering anser for at være undergravende for valutaens integritet.
 4. Dronningens portræt må ikke forvanskes (gælder ikke forstørrelse, formindskelse eller skråvendt stilling).

Mindst en af følgende betingelser skal også være opfyldt:

 1. Gengivelser skal trykkes på et materiale, der klart adskiller sig fra det materiale, der anvendes til Bank of Englands nuværende seddelserie. 
 2. Gengivelser, der viser mere end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, skal tiltrykkes "SPECIMEN", medmindre gengivelsen er over 20 grader skråvendt.  Ordet "SPECIMEN" skal være trykt med grå og fremhævet skrift i en 45 graders vinkel tværs over sedlens midte og må ikke være mindre end en tredjedel af sedlens længde og en tiendedel af sedlens højde.
 3. Gengivelser, der viser mindre end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, behøver ikke at være skråvendte eller tiltrykt ordet "SPECIMEN".
Elektronisk gengivelse

Ved digitale gengivelser skal det sikres, at nedenstående betingelser for gengivelse af pengesedler er opfyldt:

 1. Gengivelser må ikke forekomme i en anstødelig eller upassende sammenhæng eller på en måde, som Bank of England efter egen vurdering anser for at være undergravende for valutaens integritet.
 2. Dronningens portræt må ikke forvanskes (gælder ikke forstørrelse, formindskelse eller skråvendt stilling).

Mindst en af følgende betingelser skal også være opfyldt:

 1. Gengivelser, der viser mere end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, skal tiltrykkes "SPECIMEN", medmindre gengivelsen er over 20 grader skråvendt.  Ordet "SPECIMEN" skal være trykt med grå og fremhævet skrift i en 45 graders vinkel tværs over sedlens midte og må ikke være mindre end en tredjedel af sedlens længde og en tiendedel af sedlens højde.
 2. Gengivelser, der viser mindre end 50 pct. af hele den ene sides fladeareal, behøver ikke at være skråvendte eller tiltrykt ordet "SPECIMEN".