Centrale banken bundelen hun krachten met de IT-industrie om vervalsing van bankbiljetten te bestrijden

9 maart 2004
Bank voor Internationale Betalingen (bijgewerkt met actuele informatie)

In reactie op de bedreiging die uitgaat van het toenemend gebruik van pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden voor de vervalsing van bankbiljetten, hebben de presidenten van de centrale banken van de G10 een aantal centrale banken in mei 2000 gevraagd een systeem te ontwikkelen ter bestrijding van vervalsing met behulp van pc's. Tijdens hun bijeenkomst in maart 2004 hebben de presidenten kennis genomen van de significante vorderingen op dit terrein.

De Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG) heeft nu het Counterfeit Deterrence System (CDS) ontwikkeld, dat bestaat uit technologieën die valsemunterij tegengaan door te voorkomen dat pc's en apparatuur voor het verwerken van digitale beelden de afbeelding van een beschermd bankbiljet vastleggen of reproduceren.

Verscheidene vooraanstaande fabrikanten van hardware en software voor pc's hebben het systeem vrijwillig overgenomen met het oog op de schade die valsemunterij kan berokkenen aan hun klanten en het algemene publiek. De technologie is niet in staat het gebruik van een pc of apparatuur voor het verwerken van digitale beelden te traceren, en de consument zal geen verschil merken wat betreft de prestaties of effectiviteit van producten die met deze technologie zijn uitgerust.

Meer informatie is te vinden op de website www.rulesforuse.org, die links bevat naar de reproductieregels voor bankbiljetten van verschillende landen. In landen waar de mogelijkheid van de gebruiker om afbeeldingen van bankbiljetten te kopiëren door de nieuwe technologie wordt beperkt, stelt de centrale bank (of de bevoegde autoriteit) afbeeldingen van bankbiljetten ter beschikking voor reproductie conform haar eisen. De website leidt gebruikers naar de procedures en bronnen van afbeeldingen van bankbiljetten voor landen waarvoor die beschikbaar zijn.

Wat is de CBCDG?

De taak van de CBCDG is bedreigingen die zich voordoen ten aanzien van de veiligheid van bankbiljetten te onderzoeken en oplossingen aan te dragen die kunnen worden geïmplementeerd door de uitgevende instanties. De CBCDG is een werkgroep van vele centrale banken en autoriteiten die bankbiljetten drukken.