$
USD
ASV dolārs
Oficiālā banka vai nodaļa

Federālo rezervju sistēmas Valde

Valstis
Amerikas Savienotās Valstis
Valodas
angļu
Kontaktinformācija

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tālr.: +1 202 452 3535
Fakss: +1 202 872 7533
E-pasts: uscurrency@frb.gov

Vispārēja informācija par banknošu reproducēšanu

Saskaņā ar 1992. gada "Viltojumu atklāšanas aktu" (Publisko tiesību 102-550 tiesību akts) Federālo noteikumu kodeksa 31. nodaļas 411. sadaļā atļautas krāsainas ASV naudas zīmju ilustrācijas ar noteikumu, ka:

1.    ilustrācijas izmērs lineārā dimensijā ir mazāks nekā ¾ vai lielāks nekā 1½ no katras ilustrētā elementa daļas;

2.    ilustrācija ir vienpusēja;

3.    visi negatīvi, plates, pozitīvi, digitālās atmiņas iekārtas, grafiskie faili, magnētiskās iekārtas, optiskās atmiņas iekārtas un jebkādi citi līdzekļi, ko izmanto ilustrāciju izgatavošanai un kas ietver ilustrācijas attēlu vai kādu tā daļu, pēc izmantošanas beigām tiek iznīcināti vai informācija no tiem tiek dzēsta.

Reproducēšana iespieddarbos

Reproducēšana reklāmas nolūkos:

ASV Kodeksa 475. sekcijā (25. nodaļa, 18. sadaļa, I daļa) "Obligāciju vai vērtspapīru atdarināšana, reklāmas" noteikts, ka ikvienam, kurš zīmē, gravē, iespiež, izgatavo, īsteno, izlaiž, emitē, izplata vai izmanto jebkādu uzņēmuma vai profesionālo vizītkarti, paziņojumu, plakātu, apkārtrakstu, reklāmlapu vai sludinājumu, kas atgādina jebkādu ASV obligāciju vai vērtspapīru, kurš emitēts vai sankcionēts saskaņā ar Kongresa tiesību aktu, vai kurš rakstītā, drukātā vai citādā veidā pievieno vai piestiprina pie jebkāda šāda instrumenta, obligācijas vai vērtspapīra vai jebkuras ASV monētas uzņēmuma vai profesionālo vizītkarti, paziņojumu vai jebkāda citāda veida paziņojumu vai sludinājumu, tiek piemērota soda nauda saskaņā ar šo sadaļu.