$
USD
Щатски долар
Официална банка или министерство

Съвет на управителите на Системата на Федералния резерв

Страни
Съединените щати
Езици
Английски
Информация за връзка

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Тел.: +1 202 452 3535
Факс: +1 202 872 7533
E- поща: uscurrency@frb.gov

Обща информация относно възпроизвеждането на банкноти

Законът за установяване на фалшификати от 1992 г., публично право 102-550, в раздел 411 на дял 31 от Кодекса за федералните нормативни актове разрешава използването на цветни илюстрации на валутата на САЩ, при условие че:

1.    размерът на илюстрацията е с поне 25% по-малък или с поне 50% по-голям, в линейно изражение, от всяка част на изобразения обект;

2.    илюстрацията е едностранна; и

3.    всички негативи, плаки, позитиви, цифрови носители на информация, графични файлове, магнитни носители, оптични средства за съхраняване на информация и други използвани за изработването на илюстрацията средства, които съдържат цели или частични изображения от нея, бъдат унищожени, изтрити и/или заличени след окончателното им използване.

Възпроизвеждане в печатни издания

Възпроизвеждане за рекламни цели:

В раздел 475, глава 25, дял 18, част I от Кодекса на САЩ [Изобразяване на дългови документи и ценни книжа; реклама] е предвидено, че който проектира, гравира, печата, създава или оформя, или пуска в обращение, издава, разпространява, или използва фирмена или визитна картичка, обява, табела, проспект, листовка или рекламен материал, изобразяващ или наподобяващ дългов инструмент или ценна

книга на Съединените американски щати, издадена или разрешена по силата на закон на Конгреса; или който пише, печата или по друг начин налага върху или прилага към такъв инструмент, дългов документ или ценна книга, или към паричен знак на Съединените щати фирмена или визитна картичка, обява или рекламен материал, или обява или реклама от каквото и да било естество, ще бъде глобен съгласно разпоредбите на настоящия дял.