Καθιστά το CDS τα τραπεζογραμμάτια ασφαλή;

Η ασφάλεια των τραπεζογραμματίων επιτυγχάνεται μέσω μιας σειράς συμπληρωματικών χαρακτηριστικών ασφαλείας, σε συνδυασμό με την επαγρύπνηση του κοινού, το οποίο καλείται να ελέγχει κάποια εμφανή χαρακτηριστικά ασφαλείας. Οι αρχές έκδοσης τραπεζογραμματίων κάθε χώρας διαθέτουν ένα πρόγραμμα για την αποτροπή της παραχάραξης και έχουν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν ποια είναι τα καταλληλότερα χαρακτηριστικά ασφαλείας για τα τραπεζογραμμάτιά τους. Το CDS είναι ένα από τα επίπεδα ασφαλείας που οι αρχές έκδοσης μπορούν να χρησιμοποιούν για την αποτροπή της ψηφιακής παραχάραξης.