CDS sistemi banknotları daha yüksək müdafiə edəcəkmi?

Kağız pulların müdafiəsi bir kompleks qoruyucu usulların işlədilməsi və əhali pulların həqiqiliyi haqqında xəbərdar edilməsi yolu ilə təmin olunur. Hər ölkədə emissiya ilə məşğul olan orqanın saxta pul kəsilməsinə qarşı öz proqramı mövcuddur və həmin orqan ölkənin valyutası üçün müvafiq müdafiə usullar yığımını seçib təyin edir. CDS sistemi elə müdafiə usulundan biridir ki, emissiya ilə məşğul olan orqan saxta pul kəsilməsinə qarşı mübarizədə istifadə edə bilər.