Ali so s sistemom CDS bankovci varni?

Varnost bankovcev zagotavlja več plasti medsebojno dopolnjujočih se zaščitnih elementov v povezavi s pregledom vidnih zaščitnih elementov, ki ga opravi vsak imetnik bankovcev. Izdajateljske ustanove v vseh sodelujočih državah imajo programe za preprečevanje ponarejanja in so odgovorne za določitev sklopa zaščitnih elementov, ki je najbolj primeren za določeno valuto. CDS je samo ena plast zaščite, ki jo izdajatelj lahko uporabi v boju priti ponarejanju.