Ще направи ли системата СОФ банкнотите по-сигурни?

Защитата на банкнотите се постига чрез добавяне на нови защитни елементи, както и чрез възможността да бъде извършвана проверка за наличието на видимите защитни елементи. Емитиращият орган на всяка страна има програма за ограничаване на фалшифицирането и отговаря за определяне на набора от защитни елементи, които са най-подходящи за съответните банкноти. Системата СОФ е едно от нивата на защита, които емитиращите органи могат да използват за ограничаване на фалшифицирането по цифров път.