Gjør CDS at sedler er sikre?

Sikkerhet for sedler oppnås via mange komplementære sikkerhetsegenskaper, sammen med at publikum er på utkikk etter synlige sikkerhetsegenskaper. Utgivelsesmyndighetene i de enkelte land har programmer for å motarbeide forfalskninger, og de er ansvarlige for å bestemme de mest aktuelle sikkerhetsegenskapene for sedlene de gir ut. CDS er ett av beskyttelsesmidlene utgivelsesmyndighetene kan bruke til å motarbeide digitale forfalskninger.