Jamči li upotreba CDS‑a sigurnost novčanica?

Sigurnost novčanica postiže se raznim »slojevima« zaštitnih obilježja koja se međusobno dopunjuju, zajedno s vidljivim zaštitnim obilježjima koja svatko može provjeriti. U svakoj zemlji tijelo nadležno za izdavanje novčanica ima program za sprječavanje krivotvorenja i utvrđuje koji je skup zaštitnih obilježja najprimjereniji za dotične novčanice. CDS je jedan od vidova zaštite koji tijela nadležna za izdavanje novčanica mogu upotrijebiti za sprječavanje digitalnog krivotvorenja.