$
USD
USA dollar
Riigi keskpank või riiklik rahandusasutus

USA Föderaalreservi juhatus

Riik
Ameerika Ühendriigid
Keeled
inglise
Kontaktandmed

The U.S. Currency Education Program
Board of Governors of the Federal Reserve System
20th and C Streets, NW
Washington, DC 20551
United States of America

Tel.: +1 202 452 3535
Faks: +1 202 872 7533
E-post: uscurrency@frb.gov

Üldteave pangatähtede reprodutseerimise kohta

Föderaalõigusaktide koodeksi 31. jaotise 411. jao alla kuuluva 1992. aastal vastu võetud võltsingute tuvastamise seaduse (riiklik õigusakt 102-555) kohaselt on USA vääringu värvilised reproduktsioonid lubatud järgmistel tingimustel:

1.    reproduktsioon on lineaarselt mõõdetuna originaalkujutise vastavast osast kolme neljandiku võrra väiksem või vähemalt poolteist korda suurem;

2.    reprodutseeritakse ainult üks pangatähe külg ja

3.    kõik negatiivid, fotoplaadid, positiivid, digitaalsed andmekandjad, graafikafailid, magnetkandjad, optilised andmekandjad ja muud vahendid, mida kasutatakse pangatähti osaliselt või täielikult kujutavate reproduktsioonide loomisel, hävitatakse, kustutatakse või kõrvaldatakse muul viisil pärast viimast kasutamist.

Reprodutseerimine trükistes

Reprodutseerimine reklaami eesmärgil:

USA koodeksi (US Code) I osa 18. jaotise 25. peatüki 475. jaos [võlakirjade või väärtpaberite jäljendamine; reklaamid] on märgitud, et selle jaotise alusel trahvitakse iga isikut, kes kujundab, graveerib, trükib, valmistab, vormistab, laseb käibele, emiteerib, jaotab, laseb ringlusse või kasutab mis tahes visiitkaarti, teatist, plakatit, ringkirja, reklaamlehte või reklaami, mis sarnaneb Ameerika Ühendriikide mis tahes võlakirja või väärtpaberiga, mis on emiteeritud või lubatud kongressi mis tahes seaduse alusel, või kirjutab, trükib, pressib või lisab muul viisil sellisele instrumendile, võlakirjale või väärtpaberile või Ameerika Ühendriikide mündile visiitkaardi, teatise või reklaami või mis tahes muu teatise või reklaami.