Zašto je CDS potreban?

Iako se upotreba osobnih računala i alata za obradu digitalnih slika u svrhu krivotvorenja novčanica razlikuje u različitim zemljama, krivotvorenje je zahvaljujući napretku tehnologije danas lakše nego prije. I premda je ukupna razina krivotvorenih novčanica i dalje niska, CBCDG nastoji spriječiti upotrebu digitalne tehnologije za krivotvorenje i zaštititi sigurnost novca.