Dlaczego CDS jest potrzebny?

Chociaż w poszczególnych krajach w różnym stopniu wykorzystuje się komputery osobiste i narzędzia cyfrowej obróbki obrazu do fałszowania pieniędzy, postęp techniczny spowodował, że proceder ten jest łatwiejszy niż kiedyś. Ogólny poziom fałszerstw pieniądza jest wprawdzie niski, ale CBCDG pracuje zarówno nad uniemożliwieniem użycia technik cyfrowych do fałszowania banknotów, jak i nad ochroną bezpieczeństwa pieniądza.